Správa nemovitostí

Naším cílem a zájmem je zajištění plynulého a bezporuchového provozu Vaší nemovitosti. Naši správci jsou díky dlouholeté zkušenosti v oboru správy nemovitostí nejen vykonavateli příkazů našich zákazníků, ale poradenstvím, opřeným o svou kvalifikaci a zkušenosti, poskytují vlastníkům jistotu v rozhodování o způsobu správy rozsáhlého majetku. (Hodnota námi spravovaných nemovitostí přesahuje miliardu Kč).

Víme, že jste jedineční

Stejně jako neexistují identičtí lidé, nejsou na světě ani dva stejní majitelé bytů a stejně tak neexistují ani dva zcela stejné domy. Uvědomujeme si, že každý z Vás má o svém majetku jinou představu a plně respektujeme individualitu každého klienta. Tento respekt se mimo jiné projevuje při výběru dodavatelů, kdy poslední slovo má vždy náš klient!

Domy, které spravujeme dobře známe 

Bezprostředně po převzetí správy Vašeho domu provádíme jeho podrobnou prohlídku, jejímž výsledkem je mimo jiné zpráva o stavu domu a potřebných opravách, včetně odhadu termínů potřebného provedení oprav. Ta je pak Vám i nám dobrým vodítkem k plánování oprav a jejich finančního krytí.

Ctíme Váš čas

Vašeho času si vážíme a proto Vám jsme k dispozici kdykoliv v pracovní době po pět dnů v týdnu (havarijní služba pak 24 hod denně), nikoliv jen v určené „úřední hodiny“. Pro usnadnění komunikace využíváme moderní komunikační technologie – e-mail, mobilní telefon. K rychlému předání požadavku na opravy slouží z těchto stránek dostupný e-mailový formulář. Většinu materiálů zpracováváme v elektronické podobě, abychom Vám je mohli, v případě potřeby, přeposlat e-mailem.

Jak pracujeme

Agendu Vašeho domu vedeme prostřednictvím průběžně aktualizovaného specializovaného software, který umožňuje nejen naprosto přesnou evidenci a vyúčtování plateb uživatelů bytů (vlastníků i nájemců), ale též možnost využívat komfort plateb prostřednictvím služby SIPO (soustředěné inkasní platby obyvatelstva) České pošty a.s. a to i v případě, že platby jsou inkasovány přímo na účet Vašeho společenství vlastníků (Vaší společnosti). O tyto ekonomické činnosti, denní styk s Vámi, zajištění provozu Vaší nemovitosti, se stará konkrétní pracovník naší společnosti. Mezi jeho další úkoly patří obstarání technické činnosti související se správou nemovitosti a také zajišťování shromáždění vlastníků. U nových klientů, nebo tam kde dochází např. ke změnám v orgánech společenství, pak zajišťujeme pomoc při založení (změnách) právnické osoby. Naši obchodníci dokáží velmi dobře prodat či pronajmout nejen námi spravované nemovitosti. Samozřejmostí v paletě našich služeb je správa nájemních vztahů pro jednotlivé majitele bytů (nájemní smlouvy, předpis a výběr nájemného, technická správa bytů).
Aby byl servis úplný, nemohou chybět služby certifikovaného odhadce majetku, kterým je jednatel společnosti Ing. Ivan Nožička,  znalec jmenovaný Krajským soudem v Hradci Králové, bankovní odhadce zapsaný na seznamu odhadců České spořitelny a.s., GE Money Bank a.s.., UniCredit Bank a.s.

Pokud jsme naší základní nabídkou ohledně správy nemovitostí probudili Váš zájem, rádi si Vaši nemovitost prohlédneme a nezávazně s Vámi zkonzultujeme Vaši představu o správě domu. Na základě tohoto jednání pak pro Vás vypracujeme konkrétní nabídku. K poptávce využijte, prosím, kontaktní formulář

 

Co myslíme kompletní správou nemovitosti? Čtěte dále.

Pomoc při založení právnické osoby:

 • pomoc při zpracování a předložení stanov společenství tak, aby řešily konkrétní situaci každého společenství
 • zajištění dokladů týkajících se vzniku společenství (viz. §9, odst.3, zák 72/94 Sb.) z katastru nemovitostí
 • zajištění aktuálního výpisu z katastru nemovitostí
 • zajištění prostor pro konání shromáždění vlastníků
 • příprava pozvánek na ustavujícího shromáždění vlastníků
 • zajištění účasti notáře
 • příprava prezenčních listin a zápisu ze schůze
 • příprava zápisu z první schůze výboru společenství a příprava podpisových vzorů
 • zajištění přidělení identifikačního čísla (IČ) společenství
 • příprava návrhu na zápis do registru společenství
 • vyžádání výpisu z obchodního rejstříku soudu po zaregistrování společenství
 • pomoc při založení účtu a uzavření všech potřebných smluvních vztahů společenství

Obdobnou službu samozřejmě poskytujeme i při následných změnách společenství (zejména změny statutárních zástupců) tak, aby zápis v obchodním rejstříku byl vždy v souladu se skutečností.

Zajišťování shromáždění vlastníků

Shromáždění vlastníků je přítomen pracovník společnosti, který má dům na starost. Jeho přítomnost umožňuje okamžitou reakci na připomínky vlastníků. Součástí našeho servisu je standardně

 • příprava programu shromáždění v součinnosti s výborem společenství
 • zajištění rozeslání pozvánek v zákonné lhůtě
 • prezenční listina – zajištění aktuálního výpisu listu vlastnictví
 • vyhodnocení shromáždění
 • zpracování a distribuce zápisu všem vlastníkům
 • příprava a kompletace dokladů potřebných pro změny zápisu společenství v OR

Ekonomická činnost

 • předpis, evidence a pravidelné vyúčtování záloh za služby (možno prostřednictvím SIPO)
 • předpis, evidence a podávání zpráv o hospodaření s příspěvky na "fond údržby"
 • upomínání nedoplatků, příprava podkladů k soudnímu vymáhání
 • vedení účetnictví správy domu (právnické osoby) včetně roční závěrky, inventarizace, přípravy podkladů pro přiznání daní ........
 • vystavení příkazů k úhradě, styk s bankou
 • v případě potřeby zajištění styku s finančním úřadem i správou sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnou
 • poskytování pravidelných přehledů vedení společenstva vlastníků (družstva)
 • předání roční zprávy o hospodaření všem členům společenstva (družstva) spolu s ročním vyúčtováním záloh za služby
 • finanční poradenství

Provozní činnost

 • zabezpečování dodávek všech médií nutných pro provoz domu
  (voda, teplo a teplá voda, el. energie a plyn do společných prostor)
 • zajišťování dalších služeb spojených s užíváním bytů
 • zajišťování provozu zařízení a vybavení domu – výtah, společná televizní anténa, domovní prádelna, mandlovna
 • na základě rozhodnutí společenství vlastníků zajištění stálé havarijní služby – voda, plyn, elektro
 • zajištění úklidu společných prostor domu a zajištění schůdnosti chodníků v zimním období

Technická činnost

 • objednávání, přejímání a kontrola oprav ve společných částech domu a jeho zařízení a vybavení
 • zabezpečování povinných revizí, odborných prohlídek či zkoušek, které pro vlastníka vyplývají ze zvláštních předpisů a odstranění závad zjištěných těmito kontrolami, zkouškami a revizemi
 • zajišťování návrhů na provedení rozsáhlejších oprav, rekonstrukcí či modernizací včetně odhadu rozpočtových nákladů
 • zajištění výběrových řízení na rozsáhlejší opravy
 • zajištění posudků stavební zkušebny na sporné dodávky
 • archivace technické dokumentace a dokladů získaných za dobu činnosti
 • vyjadřování se jménem společenství ke stavebním úpravám v bytech

Spolupráce při výběru pojišťovny

 • uzavření pojistné smlouvy
 • likvidace pojistných událostí.

Možnost zajištění správy nájemních vztahů pro jednotlivé majitele bytů (nájemní smlouvy, předpis, vybírání, příp. vymáhání nájemného), technická správa bytové jednotky. Obsahuje komplexní činnosti správce pro konkrétní byt i mimo námi spravované domy. Tato služba je výhodná pro osoby dlouhodobě se zdržující mimo lokalitu, ve které je byt umístěn nebo pro investory, kteří se osobně nechtějí v provozu své investice angažovat.

 

Správa nemovitostí  - poptávka

 

Zadejte, prosím, údaje o Vaší nemovitosti. Formulář bude po stisknutí tlačítka odeslat doručen naší společnosti a my Vás oslovíme s konkrétní nabídkou.

Vyplnění jednotlivých údajů je dobrovolné.   

Adresa nemovitosti
Zadejte způsob vlastnictví:
Přibližné stáří domu v rocích:
Počet bytových jednotek / nebytových jednotek (komerčních prostor):   /
Počet garážových stání / samostatných garáží:    /
Email pro zaslání nabídky:    *povinný údaj
Telefonní kontakt pro případné upřesnění  nabídky:  
Technické vybavení nemovitosti:

Výtah         Ústřední vytápění        Plynová kotelna

Vodoměry v bytech      Poměrová měřidla nákladů na ÚT

Kryt CO

Požadavky a doplňkové údaje :  
   

 


 

Správa nemovitostí Pardubice